Uprzejmie informujemy, że rejestracja na kurs została zakończona.

 

SZANOWNI PAŃSTWO,

 

Uprzejmie informujemy, że w dniach 5 - 7 kwietnia 2019 w Krakowie odbędzie się, organizowany przez Katedrę Radiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, kurs z zakresu ultrasonografii ogólnej. 

Jest to kurs teoretyczny dedykowany dla lekarzy specjalizujących się w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej. 

Pierwszeństwo będą mieli lekarze, którzy odbyli obowiązkowy, wymagany programem staż w zakresie USG (8 miesięczny według starego programu albo 25 tygodniowy według nowego).

Kurs nie jest akredytowany przez CMKP,  w związku z tym nie może być zaliczany     
w poczet kursów obowiązkowych do specjalizacji z radiologii i diagnostyki obrazowej.

 

Aby otrzymać certyfikat umiejętności sygnowany przez PLTR należy spełnić następujące warunki:

  • być w trakcie specjalizacji z radiologii
    i diagnostyki obrazowej,
  • odbyć praktyczny staż w pracowni USG przewidziany programem specjalizacji oraz potwierdzić ten fakt zaświadczeniem według załączonego wzoru. Termin zakończenia stażu nie może być późniejszy niż termin rozpoczęcia kursu, 
  • uczestniczyć w kursie akredytacyjnym
    (we wszystkich dniach szkolenia),
  •  uzyskać pozytywny wynik egzaminu kończący kurs akredytacyjny.

​​​​​W kursie mogą także uczestniczyć lekarze bez odbycia stażu. W takim przypadku otrzymają zaświadczenia ukończenia kursu.

 

 

UWAGA! 

Od dnia 28 marca 2019 prosimy nie wysyłać zaświadczeń pocztą tradycyjną. Zaświadczenie powinno być dostarczone w dwóch następujących formach:

1. Oryginał podczas podpisywania listy obecności w pierwszym dniu kursu.

2. Dodatkowo, niezwłocznie po dokonaniu rejestracji na stronie kursu, prosimy o przesłanie skanu na adres: radiologia@su.krakow.pl.


 

PROCEDURA REJESTRACJI
1. Należy dokonać rejestracji przy użyciu zakładki Rejestracja 
2. Zalogować się, a następnie wybrać usługę Opłata rejestracyjna i zatwierdzić wybór przyciskiem "ZAMAWIAM"
3. Dokonać zapłaty w wybranej formie, zgodnie z instrukcją podaną w elektronicznym potwierdzeniu zamówienia w terminie 7 dni od daty rejestracji, nie później jednak niż do dnia 01.04.2019.
 
OPŁATA WPISOWA
Opłata wpisowa w wysokości 430,- PLN brutto obejmuje udział w kursie w dn. 5-7.04.2019, przerwy kawowe, lunch i zawiera 23%VAT. 
 

Ilość miejsc jest ograniczona, o przyjęciu na kurs decyduje kolejność wpłat. 

Po ukończeniu kursu Uczestnicy otrzymają Certyfikat – 24 punkty edukacyjne.

FAKTURY

​​​​​W celu potwierdzenia rejestracji wymagana jest pełna opłata. Podczas wypełniania Formularza Rejestracyjnego prosimy o dokładne podanie danych do faktury, ktora zostanie wystawiona automatycznie przez system w momencie zaksięgowania wpłaty. W przypadu nie wpisania danych do faktury, faktura zostanie automatycznie wygenerowana na dane wprowadzone podczas rejestracji. 

METODY PŁATNOŚCI

Przelew bankowy: Dane do przelewu otrzymają Państwo pocztą elektroniczną podczas procesu rezerwacji. Wszystkie koszty bankowe są pokrywane przez nadawcę. W przypadku, gdy wymagana jest faktura proforma, a nie otrzymali jej Państwo e-mailem, prosimy o kontakt.

Karta kredytowa (Mail Order): Formularz zostanie przesłany pocztą elektroniczną podczas procesu rezerwacji. Aby umożliwić nam pobranie opłaty, należy go wypełnić, podpisać oraz odesłać przy pomocy faksu: +48 12 341-61-63 lub poczty elektronicznej: izabela.doniec@jordan.pl.

PROCEDURA ANULACJI

Zawiadomienie o rezygnacji z udziału w kursie musi być dokonane w formie pisemnej i przesyłane do Biura Kongresów Jordan.

W przypadku wycofania się uczestnika przed rozpoczęciem kursu Organizator zgadza się na zastępstwo innej osoby, która będzie uczestniczyć w kursie, ale na podstawie pisemnej informacji otrzymanej od osoby, która dokonywała wpłaty. Tylko w takim przypadku wpłacone pieniądze przechodzą na poczet osoby zastępującej. ​

ZWROTY

Anulacja uczestnictwa do 26.03.2019 - zwrot pełnej opłaty rejestracyjnej.

Anulacja uczestnictwa od dnia 27.03.2019 - opłata nie zostanie zwrócona.

Wszystkie zwroty będą dokonywane po konferencji. Jeśli uczestnik nie pojawi się na kursie, Organizator nie zwraca wpłaconych pieniędzy.